در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

سنسور اکسیژن

سنسور اکسیژن با تشخیص میزان اکسیژن موجود در موتور، با ارسال فرمان به ecu نسبت میزان اکسیژن به سوخت را تعیین میکند. سطح بالای اکسیژن یعنی عدم سوخت کافی و سطح پایین اکسیژن یعنی میزان سوخت بیشتر. حسگر اکسیژن میزان اکسیژن موجود در گازهای خروجی خودرو را اندازه گیری میکند. حسگر اکسیژن معیوب تاثیرات بدی بر روی عملکرد موتور و آلودگی هوا بر جای خواهد گذاشت.   در برخی خودرو ها بیش از یک سنسور اکسیژن وجود دارد. یکی در قسمت کاتالیزور و دیگری در قسمت گازهای خروجی از اگزوز.

MAP سنسور

مپ سنسور یا سنسور فشار داخل منیفولد از مهمترین سنسورهای خودرو است. وظیفه این سنسور گزارش میزان فشار منیفولد هوا به ECU است. عملکرد این سنسور بدین صورت است که وقتی پدال گاز را فشار میدهیم این سنسور اطلاعات لازم برای میزان باز و بسته شدن دریچه هوای منیفولد را به ECU ارسال میکند.

سنسور دریچه گاز

سنسور دریچه گاز سنسور کمکی مپ سنسور است. وقتی پدال گاز را فشار میدهیم به میزانی که پولکی درچه گاز باز میشود، به همان نسبت سنسور دریچه گاز باز میشود. این سنسور اطلاعات لازم برای تنظیم میزان سوخت را با توجه به باز شدن دریچه گاز به ECU ارسال میکند.

سنسور موقعیت میل سوپاپ

سنسور موقعیت میل سوپاپ موقعیت سیلندر یک را اندازه گیری کرده و به ECU ارسال میکند تا واحد کنترل الکترونیکی بتواند ترتیب پاشش انژکتورها را محاسبه کند. وقتی برجستگی سر میل سوپاپ از روبروی سنسور موقعیت میل سوپاپ می گذرد، میدان مغناطیسی تغییر کرده و ولتاژی مستقیم به واحد کنترل الکترونیکی ( ecu ) ارسال می کند. با هر بار چرخش میل سوپاپ یکبار پاشش سوخت در یکی از سیلندرها انجام می گیرد.

سنسور دنده عقب

سنسور دنده عقب از نوع سنسورهای التراسونیک بوده که روی سپر عقب خودرو نصب میشود. این سنسور با ایجاد صدایی بالای 20Khz که توسط گوش انسان شنیده نمیشود فاصله بین خودرو تا اجسام اطراف را تشخیص میدهد. این سنسور صدا را توسط فرستنده ارسال کرده و از انعکاس آن که توسط گیرنده های این سنسور دریافت میشود فاصله خود تا اجسام اطراف خود را تشخیص میدهد.