تاثیر انواع روان کننده خودرو در عملکرد اتومبیل

روان کننده های خودرو کاربرد بسیار مهمی در عملکرد خودرو دارند. به طور کلی در هر جایی از خودرو که محل تماس قطعات فلزی با یکدیگر است از روان کننده استفاده میکنند. وظیفه اصلی آنها کاهش اصطکاک بین سطوح، کاهش دما و جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی قطعات است. در میان روان کننده ها روغن موتور به دلیل ترکیبات شیمیایی خاص و وظایف مهمی که بر عهده دارد از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

انواع روان کننده خودرو

روغن موتور

روغن موتور  وظایف بسیار مهمی در خودرو بر عهده دارد. روغن موتور باعث کاهش اصطکاک سطوح فلزی داخل موتور، کاهش دمای ناشی از احتراق، جذب و پاک کنندگی ذرات آلاینده ناشی از سوخت از داخل موتور و کاهش تماس اکسیژن با قطعات فلزی و کاستن از خوردگی و زنگ زدگی میشود. تعویض به موقع روغن موتور و استفاده از روغن موتور با کیفیت و متناسب با خودرو باعث بهبود عملکرد و طول عمر مفید خودرو میشود.

روغن گیربکس یا واسگازین

یکی دیگر از روغن هایی که در اتومبیل مصرف میشود روغن دنده یا واسگازین است. مواد تشکیل دهنده این روغن با روغن موتور متفاوت است. وظیفه اصلی روغن گیربکس روان کنندگی حرکت چرخ دنده های داخل گیربکس است. وظیفه دیگر آن محافظت از دنده ها در برابر خوردگی ناشی از فشار روی دنده ها است. روغن دنده باعث کاهش دمای ناشی از تماس چرخ دنده ها و جلوگیری از داغ شدن آنها میشود. توجه داشته باشید که واسگازین خودرو های دنده دستی با واسگازین خودرو های دنده اتوماتیک متفاوت است.

روغن فرمان یا روغن هیدرولیک

روغن هیدرولیک علاوه بر روانکاری برخی از قطعات سیستم تعلیق، واسطه ای برای افزایش نیرو و انتقال قدرت به منظور حرکت آسان فرمان اتومبیل است. این انتقال قدرت از طریق شلنگها، لوله های مختلف فشار قوی و یا فشار ضعیف و روغن هیدرولیک انجام میشود. میزان فشار سیستم هیدرولیک توسط پمپ هیدرولیک کنترل میشود.

روغن ترمز

روغن ترمز اتومبیل یک سیال تراکم ناپذیر است که باعث میشود تا فشار ناشی از ترمز گرفتن توسط افزایش نیروی هیدرولیکی بوسیله پیستونهای موجود در کالیپر به لنت ترمز و دیسک منتقل شود. این نیرو باعث کم شدن سرعت چرخ ها و در نهایت توقف اتومبیل میشود. در صورت مشاهده پایین بودن سطح روغن ترمز از حد استاندارد حتما لنت های ترمز را مورد بررسی قرار دهید.

گریس

گریس یکی دیگر از روان کننده های خودرو است که در پلوس ها مورد استفاده قرار میگیرد. گریس معمولا در دمای معمولی به حالت جامد یا نیمه جامد است. گریس همچنین در قطعات دیگر اتومبیل توسط تعمیرکاران مورد استفاده قرار میگیرد. وظیفه گریس مانند سایر روان کننده ها به حداقل رساندن اصطکاک و فرسایش بین سطوح است. گریس مانع از ورود ذرات خارجی و گرد و خاک به داخل قطعه میشود.

مقاله روغن موتور چیست و انتخاب بهترین روغن موتور میتواند برایتان مفید باشد.