اهمیت فیلتر بنزین خودرو:

یکی از قطعاتی که در طول عمر خودرو تاثیر دارد فیلتر بنزین است. فیلتر یکی از موارد مهمی میباشد که در چکاپ های سالیانه خودرو باید به آن اهمیت داده شود، تعویض به موقع فیلتر بنزین باعث افزایش طول عمر موتور خودرو میشود. وظیفه ی این فیلتر تصفیه کردن سوخت از رطوبت و آلودگی هایی است که ممکن است وارد سیستم سوخت رسانی شوند. فیلتر بنزین در سر راه مسیر ورودی بنزین به موتور قرار می گیرد و باعث پاکسازی بنزین از وجود رسوبات و آلاینده ها می شود.

کثیف بودن فیلتر بنزین باعث مشکلات زیادی برای خودرو می شود که می تواند به بعضی از قطعات آسیب برساند. کثیفی و گرفتگی فیلتر باعث پایین آمدن راندمان موتور، کثیف شدن انژکتورها، بد روشن شدن موتور، کوتاه شدن عمر پمپ بنزین، سنسور اکسیژن و در بعضی موارد سوختن سوپاپ موتور خودرو خواهد شد.

پیشنهاد میکنیم برای اطلاعات بیشتر به فیلتر بنزین په کاربردی در خودرو دارد؟ مراجعه کنید