سیستم سوخت رسانی چه وظیفه ای دارد؟

سیستم سوخت‌ رسانی یا سیستم تزریق سوخت در خودرو وظیفه ای شبیه به سیستم گردش خون در بدن را دارد. وظیفه سیستم سوخت رسانی در تمام موتورهای دیزل گرفتن سوخت از تانک روزانه و پاشش آن در محفظه احتراق به میزان لازم و در زمان تعیین شده می باشد .این کار باید متناسب با شرایط عملکردی موتور در هر لحظه انجام شود. به این معنی که سوخت رسانی باید متناسب با شرایط مختلف موتور در طول حرکت انجام شود. یعنی در زمان های استارت اولیه و هنگامی که موتور سرد است؛ پس از استارت و گرم شدن موتور موقع به حرکت در آمدن و شتاب‌ گیری خودرو، موتور نیاز دارد که سوخت با سرعت‌های متفاوتی درون آن تزریق شود و سیستم سوخت‌ رسانی باید این سرعت ها را ضمن تزریق تنظیم کند.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید به سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودرو مراجعه کنید.