پمپ بنزین خودرو چیست؟

پمپ بنزین قطعه ای است که پمپاژ بنزین را بر عهده دارد و در قسمت کف باک خودرو قرار میگیرد، فشاری معادل 5 بار را تولید می کند و سوخت را با فشار کافی به پشت نازل (انژکتور) می رساند و مقدار اضافه فشار توسط سوپاپ فشار شکن تعدیل شده و بنزین اضافی به باک برگردانده می شود (سوپاپ فشار شکن فشار سوخت را ثابت نگاه می دارد) در نتیجه هنگام روشن بودن خودرو  پمپ بنزین به صورت دائم در حال کار کردن است.

علائم خرابی پمپ بنزین:

  • موتور خودرو استارت می خورد اما روشن نمی شود.
  •  موتور روشن می شود ولی به سختی گاز می خورد و دور موتور به دشواری بالا می رود.
  • موتور روشن می شود و به طور طبیعی کار می کند، اما بعد از طی کردن مسافتی شروع به ریپ زدن می کند یا اینکه خاموش می شود و در آن زمان روشن نمی شود اما بعد از سرد شدن دوباره خودرو روشن میشود.
برای اطلاعات بیشتر میتوانید به پمپ بنزین خودرو چگونه کار میکند؟ مراجعه کنید