اهمیت لنت ترمز

لنت ها جزو مهم ترین اجزای سیستم ترمز می‌باشند که با ایجاد اصطکاک باعث کمتر شدن سرعت و توقف خودرو می‌شوند. لنت‌های ترمز خیلی سریع‌ تر از سایر قطعات خودرو فرسوده می‌شوند و تعویض به‌ موقع آن‌ها بسیار مهم است. البته سرعت فرسودگی لنت به تعداد دفعات رانندگی و سبک رانندگی بستگی دارد، مشخص است که بعد از فرسودگی زیاد نیاز به تعویض دارد. چون هر چقدر که فرسودگی این قطعات بیشتر باشد مدت‌ زمان لازم برای توقف خودرو هم بالاتر می‌رود. قدرت ترمزها تاحد زیادی وابسته به همین لنت‌ها می باشد اگر لنت‌ها وضعیت مناسبی نداشته باشند پدال ترمز هم به‌اندازه کافی سفت نخواهد بود یا پایین‌تر از جای همیشگی‌اش قرار می‌گیرد، در این‌ صورت عمل ترمزکردن به درستی انجام نخواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر به لنت ترمز چیست و چه لنت ترمزی بخریم؟ مراجعه کنید.