وظیفه اصلی روغن موتور چیست؟

روغن موتور وظایف بسیار مهمی را در خودرو بعهده دارد. از مهمترین آنها میتوان به کاهش اصطکاک و سایش سطوح فلزی قطعات داخل موتور خودرو اشاره کرد. همچنین گرمای حاصل از احتراق سوخت در موتور را کاهش میدهد که این امر به سلامت و بهبود کارایی موتور اتومبیل منجر میشود. خواص پاک کنندگی روغن مانع از نشستن آلودگی ها روی سطوح داخلی موتور میشود. محصولات روانکاری موتور تماس اکسیژن با قطعات فلزی داخل موتور را به حداقل میرساند و در نتیجه از اکسیداسیون و زنگ زدگی آنها بر اثر دما جلوگیری میکند.

زمان تعویض روغن اتومبیل

حتما میدانید که روغن اتومبیل باید هر 5000 کیلومتر یا هر 10000 کیلومتر تعویض شود. دلیل آن این است که تحت تاثیر حرارت ناشی از احتراق موتور خاصیت روان کاری و قدرت جذب ناخاصی های داخل موتور را از دست میدهد و از کیفیت آن کاسته میشود. همواره در نظر داشته باشید که خودرو شما در ترافیک و زمانهای درجا کارکردن نیز از روغن استفاده میکند. بنابراین همواره روغن را زودتر از کیلومتر نوشته شده روی آن تعویض کنید. حتی اگر از خودرو زیاد استفاده نمیکنید بهتر است هر 6 ماه یکبار روغن و فیلتر آن را تعویض کنید. این به دلیل آن است که خواص شیمیایی و روان کنندگی روغن پس از شش ماه از بین میرود و یا بسیار کم میشود.

از چه روغنی در زمان تعویض روغن موتور استفاده کنیم؟

بهتر است که همواره از یک نوع روغن برای اتومبیل خود استفاده کنید. دلیل آن این است که در هنگام تعویض روغن همواره مقداری در سینی کف موتور باقی میماند. ممکن است ترکیبات روغن جدید با ترکیبات شیمیایی روغن قبلی همخوانی نداشته و باعث تجزیه شدن و یا کم شدن خواص روغن جدید شود. به یاد داشته باشید که همواره فیلتر روغن را نیز به همراه روغن ماشین تعویض کنید. برای انتخاب روغن متناسب با خودرو و مقدار ویسکوزیته روغن حتما از دفترچه راهنمای خودرو استفاده کنید.

برای اطلاعات بیشتر مقاله راهنمای خرید روغن موتور  را مطالعه کنید.