سیستم ترمز و انواع آن:

اساس کار سیستم ترمز بر پایه اصطحکاک است، وظیفه این سیستم کم کردن سرعت و نهایتا توقف خودرو میباشد. ترمزها به دو دسته‌ی کلی مکانیکی و هیدرولیکی تقسیم می‌شوند، به‌طور کلی کارکرد سیستم ترمزها از نظر اصول یکسان هستند و تنها تفاوت آن ها در میزان اثربخش بودن و نحوه‌ی انتقال نیرو به لنت ترمزها هستند.

پیشنهاد میکنیم مقاله لنت ترمز چیست و چه لنت ترمزی بخریم؟ را مطالعه کنید.